Regulamin

§1 Właścicielem internetowego sklepu www.cyfrowe.pl jest firma Cyfrowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łostowicka 25A, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000293552, z kapitałem zakładowym 2.050.000 PLN, zwany Sprzedającym.

§2 Umowy zawierane są z wykorzystaniem sieci Internet, przebieg transakcji od momentu zawarcia umowy do momentu dostarczenia towaru szczegółowo uregulowany jest w Zasadach Sprzedaży prezentowanych na stronie www.cyfrowe.pl, stanowiących integralną część niniejszego regulaminu.

§3 W momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika Cyfrowe.pl Sp. z o.o. podczas kontaktu z klientem, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

§4 Umowa, o której mowa w paragrafie 3 zostaje zawarta w języku polskim. Treścią umowy jest potwierdzone przez pracownika Cyfrowe.pl Sp. z o.o. zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności stanowiącymi jego część (dostępne także do pobrania w formie pliku PDF).

§5 W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

§6 Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.cyfrowe.pl w tym do składania zamówień za pośrednictwem tej strony niezbędny jest komputer wyposażony w system operacyjny Windows XP, 7, 8 lub nowszy oraz przeglądarka internetowa Firefox, Chrome lub Internet Explorer w wersji z roku co najmniej 2012 lub nowsza wraz z włączoną opcją akceptacji plików cookies (tzw. pliki ciasteczka).

§7 Sprzedający oświadcza, iż opinie na temat produktów publikowane na stronach internetowych w domenie www.cyfrowe.pl nie są w żaden sposób weryfikowane przez Sprzedającego, w szczególności Sprzedający nie weryfikuje czy opinie te pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.