Zwroty

Kiedy i kto może zwrócić towar

Zwrot przysługuje jeśli kupujący jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwrot przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie czy przez e-mail). Prawo zwrotu przysługuje także w przypadku, gdy zamówienie dokonane zostało na odległość, a odbiór towaru następuje w naszym salonie stacjonarnym.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego, weszła w posiadanie towaru (czyli od momentu odbioru towaru).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy:

 1. Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy.
 2. Cyfrowe.pl jest zobowiązane do zwrotu wszystkich otrzymanych od kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego podczas zakupu sposobu dostarczenia - innych niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy i od momentu fizycznego zwrotu towaru do nas.

Koszty

Kupujący ponosi koszty zwrotu/odesłania towaru - tj. dostarczenia do magazynu Cyfrowe.pl.

Ponadto kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Zwrot pieniędzy

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji (czyli np. płacąc kartą płatniczą dokonujemy zwrotu środków na kartę). Chyba, że otrzymaliśmy od kupującego zgodę  na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotów staramy się dokonywać niezwłocznie, w duchu szczególnej dbałości o naszych klientów.

W przypadku zwrotu towaru w salonach stacjonarnych Cyfrowe.pl, jeśli w kasie nie ma wystarczającej ilości gotówki - zwrot pełnej kwoty dla Kupującego nastąpi niezwłocznie w późniejszym terminie - jednak nie dłużej niż do 7 dni.

Zgłoszenie zwrotu/odstąpienie od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Cyfrowe.pl Sp. z o.o. (80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25A) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez:

 • wypełnienie internetowego formularza na naszej stronie internetowej (preferowany, ale nieobowiązkowy sposób)
 • wysłanie wiadomości e-mail z treścią oświadczenia na adres: sklep@cyfrowe.pl (koniecznie podaj nr zamówienia, datę odbioru przesyłki, jaki towar jest zwracany, numer konta do zwrotu należności)
 • przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację (jednym ze wskazanych sposobów) dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz zwrotu

Procedura zwrotu

Aby procedura odstąpienia od umowy (zwrotu) przebiegała jak najszybciej, bez nieporozumień czy błędów, proponujemy wykonać poniższe czynności:

 1. Poinformowanie nas o decyzji zwrotu przez kupującego (patrz punkt wyżej).
 2. Skompletowanie zwracanego towaru.
 3. Dołączenie do paczki dowodu zakupu (faktura/faktura imienna/paragon) dla łatwiejszej identyfikacji transakcji lub inny dowód potwierdzający zakup tego towaru u nas.
 4. Dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej danych kontaktowych do siebie - dla szybszej identyfikacji przesyłki/zamówienia.
 5. Bezpieczne zapakowanie paczki i oznaczenie jej dopiskiem ‘ZWROT’ dla łatwiejszej identyfikacji przesyłki.
 6. Niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres siedziby naszej firmy (Cyfrowe.pl Sp. z o.o., 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25A). Uwaga! Paczki za pobraniem nie będą przyjmowane!

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Zwrotu możecie Państwo także dokonać osobiście w jednym z naszych salonów stacjonarnych.

Ułatwiamy zwrot - Odsyłając towar można skorzystać z usług firmy kurierskiej DPD poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie. Wtedy za usługę zapłaci sklep Cyfrowe.pl, a następnie koszt usługi w wysokości 14 zł odliczany jest od kwoty zwracanej w związku ze zwrotem towaru. W ten sposób nie trzeba płacić gotówką za przesyłkę w momencie nadania oraz jest zagwarantowany koszt przesyłki.

Zamów kuriera

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.