Kontrola jakości

W trosce o naszych Klientów, w strukturze organizacyjnej firmy stworzyliśmy Dział Kontroli Jakości, który czuwa nad właściwą komunikacją naszych pracowników i wydajnością procesów. Jeśli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą jakości obsługi — użyj formularza.

Możesz skorzystać także z adresu i w wygodny sposób przekazać do Działu Kontroli Jakości swoje uwagi dotyczące pracy naszej firmy.

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, podejmowane są odpowiednie kroki naprawcze, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości.