Przedłużenie gwarancji i ubezpieczenia

Co to jest przedłużona gwarancja?

Jest to ubezpieczenie działające na podobnych zasadach jak gwarancja producenta. Umowa ubezpieczenia wykupowana jest wraz z nabywaniem sprzętu elektronicznego i umożliwia przedłużenie standardowej gwarancji producenta o 1, 2 lub 3 lata (łącznie maksymalnie do 5 lat). W okresie ochrony gwarantowana jest naprawa sprzętu lub jego wymiana w przypadku znaczącej szkody.

Co to jest ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia, kradzieży z włamaniem, rabunku, uszkodzenia na skutek przepięcia?

Jest to ubezpieczenie pokrywające swoim zakresem szkody powstałe w wyniku przypadkowego uszkodzenia, kradzieży z włamaniem z domu / firmy, samochodu, rabunku, uszkodzenia na skutek przepięcia wywołanego wyładowaniem atmosferycznym. Ochrona wykupywana jest w momencie zakupu sprzętu i trwa 1, 2, 3, 4 lub 5 lat. W przypadku szkody likwidacja odbywa się za pośrednictwem wyznaczonego serwisu, w przypadku znaczącej szkody możliwa jest wymiana na sprzęt identyczny lub inny, równorzędny technologicznie, w naszej sieci. W każdym przypadku potrącany jest udział własny.

Jakie korzyści wynikają z zakupu przedłużonej gwarancji i ubezpieczenia NNW?

 1. Komfort użytkowania sprzętu bez narażania się na nieprzewidziane koszty naprawy.
 2. Ubezpieczenie NNW pokrywa koszty naprawy uszkodzeń nie objętych gwarancją producenta np. strącenie projektora poprzez zahaczenie o przewód zasilający
 3. W przypadku szkody możliwość wymiany na nowy sprzęt.
 4. Profesjonalna i szybka naprawa uszkodzonego produktu.
 5. Minimum formalności przy zawieraniu umowy – wystarczy podpis. W przypadku awarii wystarczy jeden telefon do Allianz.

Najczęściej zadawane pytania dot. przedłużonej gwarancji:

Kim jest Ubezpieczyciel?

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce jest światowym liderem w dziedzinie usług assistance i oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń, który obejmuje również produkty gwarancyjne.

Z kim należy się kontaktować w celu zgłoszenia szkody?

Aby uzyskać pomoc, osoby objęte ubezpieczeniem dzwonią na numer telefonu, który jest czynny całą dobę 7 dni w tygodniu i przeznaczony wyłącznie dla klientów Cyfrowe.pl : 22 522 27 12 lub e-mail cyfrowe.spb@allianz.com.

Jak wykupić Ubezpieczenie?

Po dodaniu produktu kilknij w koszyku na przycisk PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ i/lub UBEZPIECZ SWÓJ SPRZĘT. Wybierz okres obowiązywania programu gwarancji i/lub ubezpieczenia, kliknij „Dodaj do koszyka”. System automatycznie doliczy do Twojego zamówienia koszt wybranej opcji.

Jeśli kupiłeś już w naszym sklepie sprzęt i chcesz dokupić gwarancję, jest to możliwe – do 3 dni od daty zakupu masz możliwość dokupienia gwarancji. Aby skorzystać z tej opcji, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży (e-mail: sklep@cyfrowe.pl, tel. 58 326 40 40). Uwaga! Dokupić można tylko gwarancję, ubezpieczenie musi zostać kupione razem ze sprzętem.

Jaki jest koszt ubezpieczenia?

Koszt jest zależny od rodzaju i wartości sprzętu, waha się od kilku do kilkunastu procent wartości ubezpieczanego sprzętu. Jeśli klikniesz na karcie produktu w przycisk PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ i/lub UBEZPIECZ SWÓJ SPRZĘT, poznasz ceny i opcje dostępne dla wybranego przez Ciebie produktu.

Czy sprzęt możemy ubezpieczyć następnego dnia po jego zakupie?

Przedłużoną gwarancję można wykupić w ciągu 3 dni od daty zakupu. Ubezpieczenie NNW, od kradzieży z włamaniem, rabunku, przepięcia można wykupić tylko w chwili jego zakupu.

Kiedy zaczyna obowiązywać ubezpieczenie?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w Polisie i dla ubezpieczenia NNW ochrona rozpoczyna się dnia następnego od momentu zakupu sprzętu.

Czy jest możliwość zakupu ubezpieczenia NNW i kradzieży razem z przedłużoną gwarancji?

Jest możliwość wykupienia ubezpieczenia sprzętu i przedłużonej gwarancji jednocześnie. W tym przypadku oferujemy produkt zapewniający kompleksową i  szeroką ochronę sprzętu od wielu nieprzyjemnych zdarzeń.

Jaka wartość stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Suma ubezpieczenia jest równa cenie detalicznej brutto sprzętu elektronicznego wskazanej na dokumencie zakupu

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

 • polegające na utracie danych lub oprogramowania sprzętu,
 • dotyczące utraty lub uszkodzenia jedynie baterii sprzętu,
 • polegające na utracie jakichkolwiek akcesoriów dodatkowych takich jak ładowarka, kabel itp.,
 • powstałe na skutek niewłaściwego podłączenia sprzętu lub nieprawidłowej instalacji,
 • spowodowane przez zwierzęta.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia sprzętu zakupionego w sieci Cyfrowe.pl.

Informacje dodatkowe:

 • Przedłużona Gwarancja to zwrot marketingowy, produkt nie stanowi przedłużonej gwarancji producenta tylko jest dodatkowym ubezpieczeniem zapewniającym ochronę pogwarancyjną.
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczy AWP P&C S.A Odział w Polsce.
 • Informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia do pobrania znajdziesz w OWU w Cyfrowe.pl