Liczba produktów: 3
Sortowanie:
0/10 (0 opinii) Napisz opinię
Ubezpieczenie pokrywające koszt naprawy w przypadku wystąpienia awarii urządzenia po upływie gwarancji producenta. Ochrona ubezpieczeniem trwa w zależności od wyboru opcji i zakresu nawet do 3 lat i rozpoczyna się od pierwszego dnia po zakończeniu gwarancji producenta.
0/10 (0 opinii) Napisz opinię
Ubezpieczenie pokrywające koszt naprawy w przypadku wystąpienia awarii urządzenia po upływie gwarancji producenta oraz pokrywające koszt nabycia urządzenia utraconego w wyniku kradzieży. Ochrona ubezpieczeniem w zakresie awarii rozpoczyna się od pierwszego dnia po zakończeniu gwarancji producenta, a ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kradzieży z włamaniem lub rabunku rozpoczyna się od dnia przystąpienia do ubezpieczenia i trwa w zależności od wyboru opcji i zakresu nawet do 3 lat.
0/10 (0 opinii) Napisz opinię
Ubezpieczenie pokrywające koszt naprawy w przypadku wystąpienia awarii urządzenia po upływie gwarancji producenta oraz pokrywające koszt naprawy w przypadku przypadkowego uszkodzenia. Ochrona ubezpieczeniem w zakresie awarii rozpoczyna się od pierwszego dnia po zakończeniu gwarancji producenta, a ochrona ubezpieczeniowa w zakresie przypadkowego uszkodzenia rozpoczyna się od dnia przystąpienia do ubezpieczenia i trwa w zależności od wyboru opcji i zakresu nawet do 3 lat.

Najczęściej kupowane