Dystrybucja selektywna

Czym jest dystrybucja selektywna?

Sprzedaż części produktów, oferowanych  w sklepie internetowym Cyfrowe.pl oraz w sklepach stacjonarnych, prowadzona jest na zasadach tzw. dystrybucji selektywnej tj. wyłącznie na rzecz użytkowników końcowych (bez możliwości wprowadzania zakupionego produktu do dalszego obrotu handlowego przez Nabywcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).

Dystrybucja selektywna nakłada na sprzedawcę obowiązek uzyskania od Klienta informacji, czy dokonuje on zakupu wybranych produktów jako konsument, czy też ma zamiar nabyć produkty, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub na rzecz takiego przedsiębiorcy, na potrzeby własne.

Wybrana przez Klienta forma zakupu produktów może wiązać się z potrzebą podpisania stosownego oświadczenia, które potwierdzi, że Klient dokonuje zakupu wybranych produktów wyłącznie na własne potrzeby, jako odbiorca końcowy, a nabyte produkty nie będą wchodziły w skład jego oferty handlowej i nie będą przez niego odsprzedawane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.