Cyfrowe.pl http://www.cyfrowe.pl
80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149/11,
Infolinia: 58 326 40 40, E-mail:
KRS: 0000293552
Produkty do porównania: 0

Serwis Cyfrowe.pl

Informacje o naprawach gwarancyjnych              Usługi napraw pogwarancyjnych - odpłatne

 

W przypadku chęci skorzystania z naszego pośrednictwa w naprawie gwarancyjnej, prosimy o dostarczenie uszkodzonego sprzętu osobiście do jednego z naszych oddziałów lub wysyłkowo na adres naszego punktu w Gdańsku.

W przypadku wysyłki, prosimy o dołączenie wydruku wypełnionego zgłoszenia reklamacji. Pozwoli to nam na identyfikację przesyłki i szybszą obsługę Państwa zgłoszenia.

Zgłoszenie do serwisu

Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura), kartę gwarancyjną oraz o ile jest to możliwe, wydruk wypełnionego formularza. Uszkodzony towar należy dostarczyć do naszej firmy na własny koszt, natomiast naprawione lub wymienione na wolne od wad towary odsyłamy do klienta na nasz koszt.

W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis producenta, iż zgłaszana wada/usterka nie występuje, odrzucenia naprawy gwarancyjnej z winy użytkownika (uszkodzenia mechaniczne towaru z winy klienta) lub zgłoszenia po okresie obowiązywania gwarancji, towar zostanie odesłany na koszt klienta, oraz doliczone zostaną  następujące opłaty:

  • za transport towaru (do oraz z serwisu, wysyłka do klienta) – w wysokości 16zł brutto za jedną przesyłkę (chyba że serwis producenta naliczy inną kwotę)
  • koszt ewentualnej wyceny naprawy odpłatnej (jeżeli ekspertyza taka zostanie wystawiona przez serwis producenta) – kwota zależna od serwisu producenta
  • koszt obsługi przez Cyfrowe.pl zlecenia niegwarancyjnego – w wysokości 49zł brutto.

Gdyby mieli Państwo jakieś dodatkowe pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

Uwaga!

  • Nie jesteśmy serwisem sprzętu elektronicznego, nasza rola ogranicza się tylko do pośrednictwa między klientem a autoryzowanym serwisem producenta uprawnionym do wykonywania napraw
  • Warunki gwarancji, zakres obowiązywania, wyłączenia, terminy napraw, jak również odpowiedzialność serwisu producenta za wykonaną naprawę określa gwarant w warunkach gwarancji (które znajdują się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta)
  • Nie naprawiamy aparatów ani kamer, służymy jedynie na naszych stronach informacjami, gdzie można takich napraw dokonać. Nie sprzedajemy części zamiennych jak również nie wyceniamy kosztów napraw.

Gdy towar zostanie zwrócony przez serwis producenta, niezwłocznie po jego otrzymaniu Cyfrowe.pl mailowo lub telefonicznie poinformuje o możliwości odbioru. Do momentu odbioru towaru, będzie on przechowywany przez Cyfrowe.pl w myśl Art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli klient, pomimo kilkukrotnego zawiadomienia, nie odbierze towaru w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od pierwszego powiadomienia, oznacza to iż klient z własnej woli zbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu Art. 180 Kodeksu Cywilnego.  W następstwie tego, na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność sprzętu przechodzi na Cyfrowe.pl Sp. z o.o., który obejmuje go w posiadanie a następnie przekazuje do utylizacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z usługami dodatkowymi świadczonymi przez Serwis Cyfrowe.pl.